طالع بینی فصل

راهنما :

بر اساس فصل تولتان طالع خود را بخوانید.
بهار

پوست افرادی که در بهار به دنیا آمده اند معمولاً دارای رنگهای طلائی است. بعضی از متولدین این فصل چهره ای عاجی رنگ همراه با لک و کک و مک دارند و بقیه دارای پوستی شفاف و گندمگون می باشند. حتی با وجود کک و مک چهره آنها شفاف بوده و در برابر نور آفتاب قهوه ای رنگ و برنزه می گردد. رنگ چشمهای این افراد معمولاً روشن با رگه های طلائی یا قهوه ای باز می باشد.

رنگهای شانس و متناسب بهاری

نارنجیهای روشن، هلویی، انواع رنگ قرمز، زنگاری روشن، صورتیهای مایل به هلوئی، قهوه ای مسی، آبی روشن و درخشان، آبی فیروزه ای، آبی دریائی و آبی لاجوردی روشن تا سبزهای روشن و در خشان متمایل به زرد رنگ های متولدین فصل بهار است. مشکی و شرابی رنگ متولدین این فصل نیست.
تابستان

پوست متولدین تابستان معمولاً دارای زمینه رنگهای آبی متمایل به صورتی است و معمولاً پوست صورت اینگونه افراد صاف و شفاف و مهتابی بوده و رنگ موها نیز از بور بسیار تند یا خاکستری یا قهوه ای یا زمینه رنگ قهوه ای متمایل به قرمز یا خاکستری متغیر است. رنگ چشمهای متولدین این فصل روشن یا خاکستری ملایم می باشد.

رنگهای شانس و متناسب تابستان

انواع صورتیهای کمرنگ و صورتیهای متمایل به شرابی، تمشکی، قرمزهای متمایل به آبی، آبی، بلوطی زرد لیموئی کمرنگ، بنفش تیره و کمرنگ، بنفش مایل به ارغوانی سیر، سفید ملایم، بژ متمایل به آبی، قهوه ای گوزنی، آبی تیره متمایل به خاکستری، سبزهای متمایل به آبی رنگهای متولدین فصل تابستان است. نارنجی، طلائی و مشکی از رنگهای این فصل نمی باشد.
پائیز

پوست افرادی که در فصل پائیز به دنیا آمده اند، معمولاً دارای زمینه های رنگ طلائی است و رنگ موهایشان قرمز یا قهوه ای متمایل به قرمز بوده و پوست چهره آنها لطیف و شفاف، گلگون رنگ یا طلائی تیره می باشد. افراد متعلق به این فصل، با چشمهائی روشن و کمرنگ، در رنگهای تیره پائیزی بهتر به نظر خواهد رسید.

رنگهای شانس و متناسب پائیز

انواع نارنجی، هلوئی تیره، زنگاری، قرمز متمایل به قهوه ای، قرمزهای تیره و متمایل به نارنجی، طلائی، طلائی متمایل به زرد، طلائی متمایل به کرم، بژ متمایل به طلائی، انواع قهوه ای، آبی، فیروزه ای، انواع سبز رنگهای متولدین فصل پائیز است. صورتی، شرابی، ارغوانی، خاکستری و مشکی جزء رنگهای این فصل به حساب نمی آیند.
زمستان

پوست زمستانیها معمولاً دارای زمینه ی رنگهای آبی متمایل به صورتی است. رنگ موهای اغلب افراد متولد در این فصل تیره بوده و رنگ چهره آنها بژ متمایل به خاکستری یا زرد رنگ می باشد. تضاد بین سفیدی چشم و عنبیه در چشمهای این افراد بیشتر از افراد متولد فصل تابستان است.

رنگهای شانس و متناسب زمستانی

اکثر رنگهای روشن و درخشان، صورتیهای متمایل به آبی روشن و تیره، قرمزهای روشن و درخشان قرمزهای متمایل به آبی، زردهای روشن، ارغوانی متمایل به قرمز تیره، سفید، بنفش مات، خاکستری متمایل به قهوه ای، خاکستری، مشکی، آبی تیره، آبی روشن، آبی مات، فیروزه ای روشن، سبزهای روشن از رگها متعلق به متولدین فصل زمستان است. نارنجی و طلائی از رنگهای زمستان نمی باشد.